اخبار

اطلاعیه اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد و ایثارگر آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۶

اطلاعیه اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد و ایثارگر آزمون کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری بدینوسیله اسامی پذیرفته شدگان سهمیه آزاد و ایثارگر آزمون کارآموزی وکالت سال 1396 کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال وبختیاری به ترتیب…

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 536 بازدید: 105

اسامی واجدین شرایط در هشتمین دوره آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان سال ۱۳۹۶اسامی واجدین شرایط در هشتمین دوره آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان سال ۱۳۹۶

اسامی واجدین شرایط در هشتمین دوره آزمون اختبار کانون وکلای دادگستری استان سال ۱۳۹۶

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 533 بازدید: 104

اطلاعیه شماره ۲ آزمون اختبار کارآموزان دوره وکالت

(( اطلاعیه شماره 2 )) قابل توجه کارآموزان محترم مشمول هشتمین دوره آزمون کتبی اختبار تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و زمانبندی دروس بشرح ذیل می باشد: پنج شنبه  مورخ  28/10/96 دروس : آیین دادرسی مدنی   -   حقوق مدنی …

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 531 بازدید: 98

نشست دادیاران با دادستان کانون وکلای استان در راستای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های انتظامی دادسرای کانون وکلا و بررسی برخی ابهامات قانونی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

شست دادیاران با دادستان کانون وکلای استان در راستای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی های انتظامی دادسرای کانون وکلا و بررسی برخی ابهامات قانونی در تاریخ 1396/09/29

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 527 بازدید: 262

اطلاعیه قرارداد بیمه تکمیلی درمانی با بیمه سامان

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 523 بازدید: 99

اطلاعیه شماره ۱ آزمون اختبار کارآموزان دوره وکالت

(( اطلاعیه 1 )) قابل توجه کارآموزان محترم مشمول هشتمین دوره آزمون کتبی اختبار بموجب تصمیم مورخ 7/9/96 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری  استان  تاریخ برگزاری آزمون کتبی و شفاهی بشرح ذیل اعلام میگردد: روز پنج شنبه مورخ 28/10/96 اولین جلسه…

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 519 بازدید: 110

اطلاعیه جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۶

اطلاعیه جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 96/09/16 اطلاعیه جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 96/09/16 بنا به درخواست کارآموزان محترم و با توجه به اعلام آمادگی اکثریت کارآموزان جهت شرکت در دوره آموزش داوری  روز شنبه مورخ  96/09/18  جلسه سخنرانی پنج شنبه…

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 515 بازدید: 109

دوره آموزش بین المللی

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 509 بازدید: 106

جلسه امور کارآموزان به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

جلسه سخنرانی پنج شنبه مورخ 9/9/96 کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان 1-سخنرانی جناب آقای علی خلجی ، کارآموز محترم وکالت  با موضوع: دعوای جلب ثالث در رویه دادگاهها ازساعت 9 صبح  الی  10 2-سخنرانی جناب هومان کهیانی ، کارآموز…

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 507 بازدید: 105

همکاری با کارشناسان آمار

۱۳۹۷-۰۶-۳۰ کد خبر: 504 بازدید: 106